Portkron Matkap Çeşitleri

Portkron matkap çeşitleri, farklı serilerde ve farklı özelliklerde sunulmaktadır.Portkron, sondaj makinelerinde karotiyer ile elmas ya da vidye kronun birbirine bağlanmasını sağlayan kısa boru parçasıdır.

Portkron matkaplarda portkronun dış çapı, elmas matkabın dış çapına oranına baktığımızda daha büyüktür. Bu yüzden, sondaj makinesi ilerlerken elmas ya da vidye kronun arkasından açılan kuyuyu tarar ve kuyunun çaptan düşmesine engel olur. Bunun yanında, sıkışma ve titreşime de engel olur.Protkronların bir diğer aktivitesi karotiyenin merkezde olmasını sağlamasıdır.

Uzun ömürlü elmas çekirdekli matkap uçları BQ Matkap, HQ Matkap, NQ Matkap, PQ Matkap özellikle maden sondajlarında verimli ve uzun çalışma şartlarına uyumludur.

Elmas çekirdek uçları standart olan tüm sondaj boyutlarında üretildiği gibi, müşteri gereksinimi ve talebine göre standart harici de üretilebilir.

Portkron Çeşitleri

• Elmas Portkronlar; çok sert formasyonlarda kullanılır, bazalt, granit, kuvarsit, andezit, hematit, riyolit gibi,

• VidyePortkronlar; sert formasyonlarda kullanılır, şist, dolomit, silisli kalker gibi,

• Düz Portkronlar; yumuşak formasyonlarda kullanılır, kil, kireçtaşı, alüvyon yatakları, kalsitik kireç gibi…

Sondaj işlemi başlı başına zorlu bir süreç olmakla beraber, sondajda kullanılacak doğru ekipmanlar ve bilgili, deneyimli insan gücü birleşimi, ortaya çıkacak sonucun istenilen ve planlan şekilde olmasını sağlar.

Sondaj, mutlaka yüksek teknoloji gerektiren ve teknolojinin gereklerine ayak uydurmak gereken bir sahadır. Bu tüksek teknolojiyi uygulayacak ekip ise son derece önemlidir. Mevcut olan en sert zeminlerde sondajın ilerleyebilmesi en dayanıklı maden olan elmas çekirdekli matkap uçları ile çalışmaktır, BQ Matkap, HQ Matkap, NQ Matkap, PQ Matkap son derece verimli ve etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Sondajda kullanılan her ekipman, her parça ayrı ayrı önemlidir.  Büyük ya da küçük olması değil görevinin kritik olması mühimdir, tıpkı portkron gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir